• м. Переяслав-Хмельницький, а/с 2, Київська обл., Україна, 08400
 • +38 (063) 588 18 58 (Viber, WhatsApp, Telegram)

Вимоги

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

 1. Об’єм матеріалу від 3 до 8 сторінок набраного тексту (кожна наступна повна або неповна сторінка оплачується додатково) оформленого в текстовому редакторі Microsoft Word, файл у форматі .doc або .docx (шрифт 14, Times New Roman, інтервал 1,5).
 2. Всі поля – 20 мм
 3. У верхньому правому куті вказується назва секції
 4. У другому лівому рядку вказується УДК
 5. У наступному рядку в правому куті прізвище та ініціали автора (повністю)
 6. У третьому рядку в правому куті вказується назва навчального закладу (місце роботи або навчання), місто.
 7. Наступний рядок – назва статті вказується по центру (шрифт 14 напівжирний ВЕЛИКИМИ ПРОПИСНИМИ ЛІТЕРАМИ)
 8. Наступний рядок (12 шрифт) – анотація (Від 2 речень), ключові слова (від 3 до 10 слів) мовою статті та англійською
 9. Далі через рядок здійснюєте виклад основного матеріалу (шрифт 14)
 10. Після основного тексту вказується список літератури (СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ).
 11. Список літератури оформлюється не за алфавітом, а по мірі того, як вона зустрічається у тексті статті.
 12. В тексті посилання на літературу позначаються квадратними дужками з вказаним порядковим номером джерела по списку і через кому номера сторінок, наприклад [3, с. 173]
 13. Малюнки і таблиці набираються 12 шрифтом Times New Roman з одинарним міжрядковим інтервалом
 14. Малюнки, діаграми і таблиці створюються з використанням чорно-білої гамми кольорів
 15. Використання кольору, заливок не допускається!
 16. Всі малюнки і таблиці повинні мати назву
 17. Формули слід набирати за допомогою редактора формул Microsoft Equation і нумерувати в круглих дужках (2)

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]